Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
   
 
   
 

ประกันภัยรถยนต์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรบ.

 
 
 
 
 

ประกันภัยอื่น ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก / นักขาย

 
     
Username :  
Password :  
   
   
 
 

บริการต่างๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยได้ที่
สายด่วน กรมการประกันภัย โทร 1186
 
 

ทำไมต้องเลือกเรา


รู้จัก เซ็นทรัล อินชัวรันส์


บริษัทเซ็นทรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นโบรคเกอร์ประกันภัย ถูกต้องตามกฏหมายประกันวินาศภัยไทย
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.
ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาทถ้วน และ มีการสำรองเงินทุนตามกฏหมายประกันวินาศภัยเต็มจำนวนตามข้อ
กำหนดของคปภ. ภายใต้ใบอนุญาติเลขที่ ว00013/2553

ปัจจุบันเราให้บริการเป็นที่ปรึกษาประกันวินาศภัยทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอัคคีภัย , ประกัน
อุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ , ประกันภัยผู้ขนส่ง , ประกันภัยอื่น ๆ ไว้คอยบริการท่านด้วยบริษัทประกันภัยคุณภาพ
กว่า 20 บริษัท ไม่ว่าจะเป็น วิริยะประกันภัย , สินมั่นคงประกันภัย , อลิอันซ์ ซีพี. ประกันภัย , อาคเนย์ประกันภัย
ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย , กรุงเทพประกันภัย ฯลฯ ไว้คัดสรรเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่านลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์ ( Vision )

" มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สร้างสรรค์งานวินาศภัยด้วยคุณภาพและด้วยหัวใจแห่งการบริการ "

พันธกิจ ( Mission )

เซ็นทรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ที่เน้นการให้บริการแก่ท่านลูกค้าและตัวแทนคุณภาพ
กว่า 1,000 คนทั่วประเทศ โดยยึดหลัก " ธรรมาภิบาลคือหัวใจของงาน " ด้วยการตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา
ให้คำปรึกษาด้วยความเป็นธรรมแก่ทั้งท่านลูกค้า และ บริษัทประกันภัย เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อกัน
รวมทั้งขอข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องจากท่านลูกค้า เพื่อแจ้งให้บริษัทประกันทราบ อันเป็นเหตุให้บริษัทประกัน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงในทุกกรณีหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

จุดเด่นของบริษัทฯ
1. มีความชำนาญในงานด้านประกันภัยทุกชนิด ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในวงการ
2. มีระบบการอบรมพนักงานที่เข้มข้น ทั้งภายในและนอกสถานที่
3. มีบริษัทประกันภัยให้ท่านเลือกมากกว่า
4. เป็นที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัยให้ท่านตลาด 24 ชั่วโมง
5. แจ้งงานประกันภัย คุ้มครองทันที
6. มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของท่านลูกค้าและบริษัทประกันภัย
7. ไม่เคยมีประวัติค้างชำระเบี้ยประกันภัย
8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
9. สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านลูกค้าก่อนสิ่งอื่นใด

ภายในสโลแกนที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตระหนัก ยามที่ได้รับโอกาสบริการท่าน


"คุณไว้ใจเรา เราดูแลคุณ"